Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp bằng SBR

No Comments

Ngày nay cùng với sự chạy đua phát triển của các ngành công nghiệp riêng lẻ, mọc lên khắp nơi chính vì thế mà việc quy hoạch và phát triển tập trung nhằm mục đích giảm bớt ô nhiễm môi trường nên nhiều khu công nghiệp được thành lập, tiến hành xử lý nước thải khu công nghiệp bằng SBR.

Ở các khu công nghiệp là nơi quy tụ của nhiều các công ty, xí nghiệp, nhiều các nhà máy sản xuất công nghiệp với nhiều lĩnh vực khác nhau từ may mặc, cơ khí, xi mạ, dệt nhuộm,…chính vì thế mà lượng nước thải từ các khu công nghiệp là rất lớn và vô cùng phức tạp. Xây dựng một hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung là một trong những nhu cầu tất yếu và bắt buộc cần phải thực hiện.

Xem thêm quy trình xử lý chất thải y tế

Các loại nước thải khu công nghiệp là nước thải được thu gom về từ các nhà máy sản xuất, từ các công ty thành viên. Trước khi chảy về trạm xử lý khu công nghiệp tập trung thì lượng nước thải từ mỗi nhà máy phải qua trạm xử lý sơ bộ để nhằm mục đích giảm tải lượng ô nhiễm, thường là đạt loại C hoặc B theo QCVN 40:2011/BTNMT tùy thuộc vào mỗi nhà máy và tùy theo các yêu cầu thiết yếu của khu công nghiệp.

Nước thải khu công nghiệp là tập hợp tất cả các loại nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt của công nhân viên (tổng lượng nước thải này cũng khá lớn) và nước mưa chảy tràn trong khu công nghiệp. Cùng với hàng loạt các loại nước thải được thu gom về nên thành phần nước thải ở các khu công nghiệp với lưu lượng rất lớn và có thành phần khá phức tạp chứa hầu hết các chất ô nhiễm cần xử lý từ COD, BOD, N, P, SS, Chất độc, Kim loại nặng, Độ màu,…do vậy trước khi tiến hành tính toán thiết kế một hệ thống trong công ty xử lý nước thải công nghiệp https://binhphuocxanh.vn/xu-ly-chat-thai/ thì ta cần phải lấy mẫu nước thải và kiểm tra tất cả các chỉ tiêu đầu vào để quy trình xử lý được chính xác và phải bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn hết tất cả các chỉ tiêu.

Để xử lý nước thải khu công nghiệp thì bắt buộc phải áp dụng các phương pháp xử lý cơ học( như tuyển nổi, lắng , lọc,…) và áp dụng các phương pháp hóa lý (keo tụ- tạo bông, oxy hóa- khử) và phương pháp sinh học (kị khí, thiếu khí và hiếu khí).

Sau các công trình xử lý hóa lý đó là Phản ứng + Keo tụ- tạo bông + Lắng là các công trình sinh học, các công trình thường được sử dụng trong quá trình xử lý nước thải công nghiệp hiện nay được áp dụng như Unitank, SBR, MBBR, MBR, AAO,…Sau xử lý sinh học là các công trình chuyên biệt để xử lý màu, lọc, hoặc công đoạn khử trùng nước thải. Bảo đảm cho nước thải sau xử lý đạt loại QCVN 40/2011/BTNMT, loại A.

Categories: Môi Trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *